Contact Site Map Home Greek English
Κέρκυρα, Πύλη Τουρισμού textsign
 
     
 

Οι Αγιοι της Κέρκυρας

Μια σειρά Αγίων επέλεξαν να κοσμήσουν το νησί της Κέρκυρας και το νησί των Παξών με την εδώ παρουσία τους. Ακρίτες, φύλακες στα σύνορα Ανατολής και Δύσης, Ορθοδοξίας και Καθολικισμού. Αγιοι που τιμούνται και από τις δύο εκκλησίες που σήμερα συμβιώνουν εν ειρήνη.

  • Ο Αγιος Σπυρίδων, μέγας πάτρωνας και προστάτης της Κέρκυρας.
  • Η Αγία Θεοδώρα η Αυγούστα.
  • Ο Αγιος Γαϊος, πάτρωνας και προστάτης των Παξών.   

Αλλά και μια σειρά τοπικών Αγίων και Ιερών λειψάνων βρίσκονται εδώ και χαρίζουν τη ζωοδότο δύναμή τους στον τόπο και τους μόνιμους ή προσωρινούς κατοίκους.

Ενας άλλος Αγιος της Μεγάλης εκκλησίας της Ρωσίας άφησε βαθιά τα ίχνη του στην ιστορία και την ψυχή των Κερκυραίων αφού ως ναύαρχος του Ρωσικού στόλου τους εξασφάλισε την πρώτη ανεξαρτησία επί Ελληνικού εδάφους (1800). Ο (τότε) ναύαρχος Ουσακώφ.

Συνοπτική ιστορία του Αγίου Σπυρίδωνα και του ιερού λειψάνου:

Agios Spiridon, click to enlarge Ο Άγιος Σπυρίδων έζησε στην Κύπρο τον 4ο αιώνα. Έλαβε μέρος στην Α’ Οικουμενική Σύνοδο το 325 μ.Χ. όπου και θαυματούργησε. Μετά την κοίμηση ανακηρύχθηκε Άγιος. Το ιερό λείψανο του μετακινήθηκε τον 7ο αιώνα στην Κων/πολη. Μετά την πτώση της στους Τούρκους το ιερό λείψανο μετακινήθηκε αρχικά στην Άρτα και κατόπιν στην Κέρκυρα όπου παρέμεινε στην ιδιοκτησία οικογενειών (Καλοχεραίτη, Βούλγαρη) έως το 1967.
Σειρά θαυμάτων μνημονεύονται για την περίοδο κατά την οποία ο Αγιος ήταν εν ζωή. Πολλά επίσης θαύματα αναφέρονται και για την περίοδο που το σκήνωμα του βρίσκεται στην Κέρκυρα. Τα σημαντικότερα από αυτά εορτάζονται εως και σήμερα με λιτανείες και τελετές.
Ειδικότερα: το 1553 ο Άγιος έσωσε το νησί από την πείνα (σιτοδεία). Για το λόγο αυτό καθιερώθηκε η λιτανεία του Μεγάλου Σαββάτου. Το 1630 απάλλαξε το νησί από την πανώλη. Για το λόγο αυτό καθιερώθηκε η λιτανεία της Κυριακής των Βαϊων. Το 1673 παρενέβη και πάλι σώζοντας για δεύτερη φορά την Κέρκυρα από την πανώλη. Για το λόγο αυτό καθιερώθηκε η λιτανεία κάθε πρώτη Κυριακή του Νοεμβρίου (Πρωτοκύριακο). Τέλος, το 1716 απάλλαξε το νησί από την πολιορκία των Τούρκων. Για το λόγο αυτό καθιερώθηκε η λιτανεία της 11ης Αυγούστου.

Συνοπτική ιστορία της Αγίας Θεοδώρας.

Agia Theodora, click to enlarge Η Αγία Θεοδώρα γεννήθηκε το 815 μ.Χ., στην Παφλαγονία της Μικράς Ασίας, την εποχή της Εικονομαχίας.
Το 830 μ.Χ. σε ηλικία μόλις 15 ετών παντρεύτηκε  τον αυτοκράτορα  Θεόφιλο, ο οποίος πέθανε 12 χρόνια αργότερα (842) καθιστώντας την Θεοδώρα Αυτοκράτειρα (Αυγούστα)  της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ως  επίτροπο του ανήλικου υιού Μιχαήλ. Τότε ενέκρινε τα πρακτικά της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας (787), αντικατέστησε τον Πατριάρχη και αναστήλωσε τις εικόνες. Με απόφαση της Ιεράς Συνόδου στις 11 Φεβρουαρίου του 842, ημέρα Κυριακή των Νηστειών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, συγκεντρώθηκαν στην Αγία Σοφία και με επικεφαλής την Αυτοκράτειρα Θεοδώρα τέλεσαν λιτανεία των Ιερών Εικόνων. Η εκκλησία μας τιμά και εορτάζει αυτό το γεγονός κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή των Νηστειών, η οποία ονομάσθηκε Κυριακή της Ορθοδοξίας.
Η Αγία Θεοδώρα κοιμήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 867 στο μοναστήρι όπου την έκλεισε ο υιός της Μιχαήλ. Η εκκλησία την ανακήρυξε Αγία.

Συνοπτική ιστορία του Αγίου Γαϊου.

Ο Άγιος Γαϊος ήταν ένας από τους ογδόντα σοφούς που είχαν αναλάβει τη μετάφραση της βίβλου (μετάφραση των Ο').Σύμφωνα με την παράδοση ο Αγιος σε ταξίδι του προς τη Ρώμη ασθένησε και σταμάτησε στο λιμάνι των Παξών. Εδώ εκοιμήθη και ετάφη με τιμές. Πάνω στον τάφο του Αγίου  είναι χτισμένος ο ναός ο αφιερωμένος στη μνήμη του 

Τοπικές εορτές - Λιτανείες:

1) Ιερού Σκηνώματος Αγίου Σπυρίδωνος

α) 12 Δεκεμβρίου (μνήμη) και

β) τετράκις ανά έτος εις ανάμνησιν ισαρίθμων θαυμάτων:

Agios Spiridon, click to enlarge Ι. Κυριακή των Βαΐων

ΙΙ. Μ. Σάββατο

ΙΙΙ. Την 11ην Αυγούστου και

ΙΙΙΙ. την Α΄ Κυριακή εκάστου μηνός Νοεμβρίου, οπότε τελούνται Λιτανείαι του Ιερού Λειψάνου. Κατά το έτος 1985 μετεφέρθη από Ρώμην εις Κέρκυραν τεμάχιον Ιερού Λειψάνου της δεξιάς χειρός του Αγίου Σπυρίδωνος, το οποίον συλλιτανεύεται με το όλον Ιερόν Λείψανον του Αγίου.

 2) Ιερού Λειψάνου Αγίας Θεοδώρας της Αυγούστας:

α) 11ην Φεβρουαρίου επί τη μνήμη της Άγ. Θεοδώρας της Αυγούστας και

Agia Theodora, click to enlarge β) Κυριακή της Ορθοδοξίας Λιτάνευσις του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Θεοδώρας.

3) Τη 29η Απριλίου μνήμη των Αγίων Αποστόλων Ιάσονος και Σωσιπάτρου και Αγίας Παρθενομάρτυρος Κερκύρας.

4) Τη 19η Ιανουαρίου μνήμη του Αγ. Αρσενίου Μητροπολίτου Κερκύρας, οπότε λιτανεύεται η λάρναξ των ιερών λειψάνων του Αγίου Αρσενίου.

5) τη 10η Φεβρουαρίου μνήμη του Αγίου Χαραλάμπους πολιούχου Παξών.

6) Τη 29η Ιουνίου λιτάνευσις της Ι. Εικόνος του Αγίου Αποστόλου Γαΐου, εις Γάιον Παξών.

7) Τη Β΄ Κυριακή του Ματθαίου μνήμη του Αγίου Απολλοδώρου επισκόπου Κερκύρας. Ούτος ανήκει εις την χορείαν των 318 Θεοφόρων Πατέρων της Α΄ εν Νικαία Οικ. Συνόδου, κατά το έτος 325.

8) Τη 17η Μαΐου μνήμη του Αγίου Αθανασίου Επισκόπου Χριστιανουπόλεως του Κερκυραίου.

9) Τη 10η Νοεμβρίου μνήμη του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου, κοιμηθέντος εν Κερκύρα το έτος 1924. Ο τάφος του ευρίσκεται εις το Δημοτικόν Κοιμητήριον της Κέρκυρας εις το προάστειον της Γαρίτσας.

 

Ιερά Λείψανα:

1) Αγίου και Θαυματουργού Σπυρίδωνος,

2) Αγίας Θεοδώρας της Αυγούστης,

3) Αγίων Αποστόλων Ιάσονος, Σωσιπάτρου και Αγίας Παρθενομάρτυρος Κερκύρας,

4) Αγίου Αρσενίου Μητροπολίτου Κερκύρας,

5) Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου και άλλων Αγίων και Μαρτύρων.

Τοπικοί Άγιοι:

1) Άγιοι Απόστολοι Ιάσων και Σωσίπατρος και Κερκύρα,

2) Άγιος Αρσένιος Μητροπολίτης Κερκύρας,

3) Άγιος Αθανάσιος Επίσκοπος Χριστιανουπόλεως ο Κερκυραίος,

4) Άγιος Απόστολος Γάιος εις Παξούς,

5) Άγιοι Επτά Μάρτυρες εις Κέρκυραν,

6) Άγιος Απολλόδωρος επίσκοπος Κερκύρας και

7) Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης.

 Εκτύπωση Αποστολή σε φίλο Πες την γνώμη σου


Οι Αγιοι της Κέρκυρας  reviews:

 
 
 

Κερκυραϊκό Περγαμόντο

Γνωρίστε το Κερκυραϊκό Περγαμόντο
egnatia

http://www.corfufestival.gr

Accomodation
Κλείσε τη διαμονή  σου
Εκμεταλλεύσου τις ευκαιρίες. Μην περιμένεις την τελευταία στιγμή.
signup
Λάβε το περιοδικό της Κέρκυρας
Εγγράψου τώρα και ανακάλυψε τί νέο υπάρχει στην Κέρκυρα. Θα σε κρατάμε ενήμερο.
weather
Δες τον καιρό στην Κέρκυρα
Η Κέρκυρα διαθέτει το πλέον ήπιο κλίμα της Μεσογείου. Δείτε μια πρόβλεψη για τις επόμενες μέρες.

RentaCar Βρείτε μια πλήρη σειρά από ενοκιαζόμενα αυτοκίνητα και τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Οικομονική ενοικίαση ατοκινήτου στην Κέρκυρα

 Παρόμοιες